Projektledare

Vad gör en projektledare?

För att ett projekt ska kunna drivas i hamn på ett effektivt och välfungerande sätt krävs det oftast någon som leder det och drar i alla spakar. Denna roll innehas normalt sett av en projektledare. I rollen ingår bland annat att se till så att ingenting glöms bort och att alla som arbetar med projektet vet vad de ska göra. Det övergripande målet för projektledaren är att man klarar av att utföra projektet inom den bestämda tidsramen, att budgeten hålls och att kvaliteten ligger på en hög nivå. Projektledare är en beteckning som används inom en rad yrken där verksamheten ofta bedrivs i projektform. Ett projekt innebär i sammanhanget en form av uppdrag som har en egen bestämd budget och som måste avslutas inom en viss tid.

 

Inom vilka branscher använder man projektledare
I alla branscher där man ofta jobbar med enskilda uppdrag är det vanligt att det finns projektledare. Inom media, IT och ekonomi är det kanske särskilt vanligt förekommande. Hur en projektledare jobbar varierar mellan olika företag och olika branscher, men det som alla projektledare har gemensamt är att de fungerar som en länk mellan projektets olika delar. De har också det övergripande ansvaret för att uppdraget slutförs på det sätt som det är tänkt.

 

Egenskaper som en projektledare bör ha
Viktiga egenskaper för att man ska bli en bra projektledare är delvis att man har förmågan att leda. Man måste ha respekt inom organisationen för att folk ska lyssna på det man har att säga. Man måste också veta hur man ska föra gruppen och projektet framåt. Att man kan hålla en budget är något som blir allt mer viktigt och därför är det bra om projektledaren vet hur man använder sina resurser på bästa sätt. Detta gäller delvis ekonomi, men också vilka personer som man ska använda sig av. Det gäller också att man kan planera och skapa sig en tydlig bild av hur ett uppdrag ska utföras. Denna bild måste man också kunna förmedla till alla inblandande på ett rakt och tydligt sätt. För att bli projektledare krävs oftast en utbildning inom det område man vill verka. Denna utbildning kan man sedan bygga vidare på genom att gå en projektledarutbildning.

Vad gör en projektledare 2

Taggar:
techcompass