Projektledare

Utbildning till projektledare

Det blir allt vanligare att organisationer och företaget bedriver sin verksamhet i projektform. Detta innebär att man arbetar med enskilda uppdrag som måste färdigställas inom en specifik tidsram och oftast också följa en given budget. Den som har det övergripande ansvaret för att projektet blir lyckat är projektledaren. Denna person fungerar som spindeln i nätet för ett uppdrag och har ansvar för att alla inblandade befinner sig på rätt ställe vid rätt tidpunkt och att uppdraget utförs så smidigt och så väl som möjligt.

 

Hur utbildar man sig till projektledare?
Det finns flera vägar att gå för den som vill arbeta som projektledare. Eftersom det är en titel som syftar på projekt i allmänhet kan en projektledare vara verksam inom en rad olika branscher. Man bör alltså först och främst skaffa sig en utbildning inom den bransch som man vill arbeta inom. Branscher där projektledare är vanligt förekommande är bland annat media, IT och ekonomi. När man bestämt sig för vilken typ av bransch man vill vara verksam inom kan man komplettera sin utbildning med en projektledarutbildning. Där får man framförallt lära sig hur man gör för att leda en grupp och utnyttja sina resurser. En viktig egenskap för en bra projektledare är bland annat att man har en naturlig förmåga att leda och att man är socialt kompetent och lyhörd. Man måste besitta en rad praktiska kunskaper och inte bara teoretiska. Det gäller nämligen att få folk att lyssna på det man har att säga och framförallt att alla förstår sin roll i projektet.

 

Vad ingår i en projektledarutbildning

Ett vanligt moment i en projektledarutbildning är teambuilding. I rollen som ledare för ett projekt ingår att man vet hur man gör för att bygga ett bra lag där alla drar åt samma håll. Att förstå gruppdynamik och lära sig motivera andra är mycket viktigt för att alla involverade ska prestera på topp och vara så produktiva som möjligt. Man får också lära sig teorier och metoder som man kan applicera när man leder ett projekt. Många av dessa går ut på att hålla tidsramar och budgetar. Man får till exempel lära sig planera och sätta upp milstolpar, liksom att utnyttja sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. För den som är intresserad av att gå en projektledarutbildning ger Folkuniversitet flera kurser på området.

Utbildning till projektledare 1

Taggar:
techcompass