Projektledare

Tips till dig som är projektledare

Att vara projektledare är inte alltid så lätt. Man har mycket högt ställda krav på sig och det är ofta väldigt många bollar att hålla i luften. Som projektledare har man det yttersta ansvaret för att ett projekt blir så lyckat som möjligt. Man måste hålla budget, tidsramar och se till så att alla involverade gör exakt det de ska. De projekt som inte faller väl ut har ofta en hel del saker gemensamt. Genom att tänka på dessa saker minskar man risken för att ett uppdrag inte slutförs på rätt sätt. En av de saker som gör att många projekt inte fungerar är att man misslyckats med målsättningen.

 

Hur sätter man upp ett mål?
Det kan tyckas enkelt, men många projekt misslyckas för att målsättningen inte är tydlig nog. Detta är särskilt viktigt att tänka på när det handlar om projekt där många personer är involverade. Om de inblandade inte är säkra på vad det är som är målet med projektet är det svårt att göra rätt saker. Det gäller alltså att man inte är för ivrig och börjar detaljplanera på en gång, eftersom man då med stor sannolikhet kommer stöta på en försening längre fram. Först och främst måste man ha ett klart och tydligt mål, och se till så att kunden, personalen och framförallt projektledaren själv vet exakt vad det är de ska göra.

 

Viktigt att förstå människor
För att vara en bra projektledare måste man ha stor kunskap om branschen man är verksam inom. Man måste dessutom ha talang för att planera och utnyttja resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Utöver detta så är det också viktigt att en projektledare har god människokännedom. Man måste förstå hur en grupp fungerar och hur man gör för att bygga laganda. En stor del av arbetet som projektledare går åt till att delegera och förlita sig på att andra människor gör det de ska. För att lyckas med detta måste man ha god insikt i hur folk fungerar som en del av ett lag. Det finns många sätt att lära sig detta på och ett av dessa sätt är faktiskt att studera realityserier. Där får man lära sig hur gruppdynamik fungerar i praktiken och vad som krävs för att alla komponenter i ett lag ska fungera tillsammans. Canal Digital erbjuder många tv kanaler och visar flera realityserier som mycket väl kan fungera som studieunderlag för en blivande projektledare.

Tips till dig som är projektledare 2

Taggar:
techcompass