Okategoriserade

Skapa ett effektivt team

En stor del av rollen som projektledare går ut på att inte bara leda ett redan sammansvetsat team, utan att faktiskt se till att de medarbetare man arbetar med blir ett sammansvetsat och effektivt team. Genom att göra ett grundligt förarbete kommer framtida projekt att gå smidigare och leda till besparingar i både tid och pengar.

Hur gör man då för att skapa ett drömteam? En av de första sakerna man bör göra för att lägga grunden för ett teamarbete är att sätta upp gemensamma mål. Dessa mål bör inte bara finnas på papper och vara ytliga, utan vara faktiska mål som alla i teamet kan ställa sig bakom och sträva emot. Det är detta som är själva definitionen av ett team: att man har gemensamma mål och att man också arbetar tillsammans för att nå dessa mål. För att förankra målen och betona att arbetet mot dessa är gemensamt, bör man också regelbundet utvärdera arbetet utifrån målen.team-971345_640

Något annat som är viktigt för att skapa ett effektivt team är att alla i gruppen känner varandra väl. Det handlar inte bara om att känna varandra på ett personligt plan, även om detta också är viktigt, utan om att veta om varandras styrkor och svagheter, och vilka kompetenser de olika medlemmarna i teamet har. Detta är inte något som byggs upp under en dag, men något som är en mycket bra början är att ta med teamet på en teambuildingaktivitet. En mycket bra plats för olika företagsaktiviteter i Stockholm är O’Learys i Kista, där man både kan tävla mot varandra i gokart eller samarbeta i lag när man spelar bowling.

Självklart är också din roll som projektledare viktig för teamets arbete. Även om alla kompetenser finns i gruppen och alla är sammansvetsade och motiverade, behövs en tydlig ledare i gruppen som vågar ställa krav och som styr arbetet. Alla i gruppen mår bättre av att veta vilka allas roller är och vart gruppen är på väg. Teamet förväntar sig därför av sin ledare att du inte bara delar ut ansvar för olika uppgifter, utan också ställer krav på att de genomförs, och informerar gruppen om det uppstår problem. På det sättet kommer man att få ett team som är en väloljad maskin, och som klarar nästan vilken uppgift som helst.

Taggar:
techcompass