Projektledare

Olika projektledningsmetoder

Projektledning brukar handla om att hushålla med olika typer av resurser så att målsättningar kan uppnås så kostnadseffektivt som möjligt. Det investeras mycket pengar i forskning kring och utveckling av projektledningsmetoder men det råder ingen enighet kring vilka metoder som är bäst. Olika projektledningsstrategier fungerar för olika typer av projekt och strategierna är i sig själva affärsidéer, om de säljs in av sina upphovsmän. I den här texten ska vi titta på två vattendelare inom projektledning som är aktuella i dagens styrelserum och handelshögskolor. Mål eller praktik, det är frågan.

sse_north_sideFokus på målsättningar

Läge har det ansetts väldigt viktigt med tydligt definierade mål. Övergripande mål så väl som delmål. Ofta har det handlat om kvantifierbara mål som: ring ett visst antal säljsamtal, tjäna en viss summa eller boka ett visst antal möten. En fördel med denna, mycket vanliga, strategi är att det är lätt att mäta hur framgångsrika medarbetarna är. Det är bara att avstämma siffrorna i resultatet med siffrorna i målsättningen. Medarbetare kan enkelt jämföras med varandra och det skapar en tävlingsinriktad anda som kan vara bra i många branscher. Människor känner sig ofta motiverade att göra ett gott arbete när deras resultat är tydliga och synliga. Kvantifierbara målsättningar kan dessutom utformas så att de ligger till grund för lönesättning. Det finns en hel del varianter när det gäller övergripande metoder inom projektledning. Leanmetoden för content är en omtalad strategi som det är bra att hålla koll på. En lite mildare version av målorienterad projektledning fokuserar på företagets, eller organisationens, resultat. Det leder till mer samarbete än tävlan på arbetsplatsen.

Fokus på rutiner

I en helt annan metod när det gäller projektledning handlar allt om praktiken och rutinerna på arbetsplatsen, man tar också aktivt avstånd från kvantifierbara mål eftersom de inte fungerar så bra i mer komplexa arbetssituationer. Om en anställd anställd har lön i form av provision baserad enbart på försäljning är det inte särskilt lockande att lägga tid på annat, även om det skulle vara bra för företaget. Projektledning utan sådana mål handlar om att lära de anställda att hela tiden utföra sina arbetsrutiner på ett så effektivt sätt som möjligt. Då kommer resultaten automatiskt. För till exempel en seglare innebär denna metod att det är lönlöst att bestämma sig för att segla en viss sträcka varje dag. Det är bättre att göra sitt absolut bästa och segla efter konstens alla regler utifrån de rådande väderleksförhållandena. Det är en enkel princip som dock kan göra stor skillnad. Metoden beskrivs mer ingående på https://www.dreamler.com/blog/goal-setting-activities-contra-productive/.

 

techcompass