Projektledare

Kommunikation för byggprojektledare

När du leder ett byggprojekt kommunicerar du med många människor, både andra kollegor i branschen och lekmän utanför branschen, vilka vanligtvis är beställarna av projektet. När det är många med i spelet är det lätt att det uppstår missförstånd som kan skapa problem både från beställarens sida och från din sida, varför det är viktigt att känna att du har kommunikationen under kontroll redan från början.hammer-655249_640

Det allra viktigaste under hela projektet är tydlighet. Genom att vara tydlig om olika förutsättningar under projektet, till exempel om något oväntat inträffar som att en av dina snickare blir sjuk, eller du får fel vara levererad, skapas förståelse och tolerans mellan beställaren och dig. Självklart gäller även att beställaren måste vara tydlig med vad de förväntar sig av projektet. För att undvika missförstånd över vad som ingår i projektet kan man behöva prova nya sätt att kommunicera, till exempel genom bilder. Om beställaren är lekmän, till exempel en familj som ska renovera sitt hus, kan man inte förvänta sig att de vet exakt hur huset kommer att se ut när projektet är klart. De kan räkna med att huset ska vara färdigt att bo i, med målade väggar, installerade garderober, persienner och så vidare. Genom att konkret visa hur det kommer att se ut minimerar man risken för missförstånd och besvikelse.

Det leder oss in på den nästa punkten som är viktig för ett fungerande projekt, nämligen att ta dig tid att tala igenom de problematiska områden som uppdagas när beställaren beskriver projektet. Ibland kan man i sin iver att få ett nytt uppdrag överse dessa problem och tänka att ”det löser sig”, men om det sedan inte gör det, kommer problemen att mångdubblas, eftersom beställaren inte visste om dem.

En annan viktig aspekt av att leda ett byggprojekt är naturligtvis att se till att allt material finns på plats när det behövs. Du kan beställa allt som behövs för renoveringar och byggprojekt på Buildor.se, till exempel elementskydd.

Slutligen gäller det bara att komma ihåg att du och dina snickare å ena sidan och beställaren å andra sidan inte arbetar mot varandra, utan med varandra. Ni vill båda uppnå samma mål, och genom att sträva mot det tillsammans kommer projektet att gå så smidigt som möjligt.

Taggar:
techcompass