Projektledare

Effektiva projektprocesser

Dina medarbetare är din viktigaste resurs
En projektledares uppgift är inte att utföra projektet utan att se till att projektet utförs enligt projektplanen. Se dina medarbetare som just det och inte dina anställda eller underlydande så har du större chans att effektivisera processen. Ett ord som är närbesläktat med projektledare är just processledare. Du behöver se vilken kapacitet och vilka goda egenskaper respektive medarbetare har och utnyttja dem till fullo. Det gör att arbetet går snabbare, men ger även en högre kvalité. Varje medarbetare som känner ett engagemang i sitt arbete och en vilja att utföra uppgiften så bra som möjligt, inte enbart så bra som arbetsgivaren är nöjd med, ger dig en enorm fördel. Du vill efter projektets slut inte bara visa ett godkänt resultat utan att din projektledning har gett ett mervärde.

Hur effektiviseras ett arbete i team
För det första måste du se till att varje medarbetare vet om sin roll och hur dennes ambitioner kan utveckla rollen och arbetsuppgiften. Lika viktigt är att medarbetarna känner till varandras roller och vilket stöd de kan vänta sig av andra och av dig. Annars är det lätt att osäkerheten och rädslan att misslyckas gör att arbetet blir halvdant eller till och med felaktigt. En positiv miljö för teamwork där du tillåts ställa ”dumma” frågor och kan få konstruktiv kritik utan att känna dig påhoppad skapar kreativitet, effektivitet och kvalité. Därför är det en god idé att avsätta tid för att knyta ihop teamet och förtydliga grunderna i projektet. Tolkningarna av de enklaste instruktioner som enbart ges ut skriftligt går alltid isär och med en förberedande diskussion slipper du onödigt tidsspill senare. Gå igenom hur problem kan lösas under projekttiden för att snabba upp processen.

Var inte rädd att gå utanför ramarna
När du ska uppmuntra ditt team att lära känna varandras goda sidor och att tillföra sina unika egenskaper till arbetet får du inte vara rädd för att gå utanför ramarna. Det kan lätt bli stelt när människor ska arbeta tillsammans för första gången. Skapa någon aktivitet som får medarbetarna att slappna av och skratta tillsammans. Det finns många exempel på övningar på Internet. Ge dem en känsla av tillhörighet genom t-shirt med tryck eller andra synliga tecken på att de är en grupp. Se till att inte exkludera dig själv. Du vill ha en god arbetsrelation redan från början. Då har du också lättare att ställa krav under processen utan att mötas av negativitet. Det är bland det viktigaste du behöver kunna för att lyckas som projektledare. Du kan alltid annonsera ut dina tjänster som projektledare på blocket.se eller allaannonser.se.

Effektiva projektprocesser 1

 

Taggar:
techcompass