Projektledare

Bemanningsföretag

Bemanningsföretagen gjorde sitt intåg på den svenska arbetsmarknaden 1993, efter att fyrpartiregeringen under Carl Bildt legaliserade vinstdrivande arbetsförmedlingar och personaluthyrning, och sedan dess har de blivit en viktig del av vissa branscher, framförallt IT, ekonomi och media.

Bemanningsföretagen har en kontroversiell historia. Strax före sekelskiftet 1900 uppstod flera privata arbetsförmedlingar i Sverige, varav vissa var vinstdrivande. Dessa fyllde en viktig funktion på den tiden, eftersom det då inte fanns någon offentlig arbetsförmedling. Branschen fick dock dåligt rykte av aktörer som utnyttjade arbetssökande, till exempel genom att ta ut avgifter för förmedling av tjänster. År 1933 införde därför International Labour Organization, ILO, ett förbud mot avgiftskrävande arbetsförmedlingar – ett förbud som bland annat Sverige ratificerade. År 1936 blev därför vinstdrivna arbetsförmedlingar olagliga i Sverige, och 1942 infördes ytterligare en lag som även förbjöd personaluthyrning. I och med att de borgerliga partierna vann valet 1991 legaliserades som sagt bemanningsföretagen återigen på den svenska marknaden, under högljudda protester från bland annat Socialdemokraterna, som ansåg att det skulle skada anställningstryggheten, liksom från Vänsterpartiet, LO, TCO och Arbetsmarknadsverket.

Trots denna historia full av kontroverser, tvister och förbud fyller bemanningsföretagen idag en viktig roll på arbetsmarknaden, och om man tycker om att jobba med många olika projekt och gärna tar sig an nya utmaningar är det den perfekta anställningsformen, eftersom man ofta ”hyrs ut” till företag på projektbasis. Sedan bemanningsföretagen blev lagliga har man också arbetat med att ta fram lagar om hur bemanningsföretagen får behandla sina anställda. Bland annat får bemanningsföretagen inte förhindra en anställd från att ta upp anställning på kundföretaget han eller hon är uthyrd till. Om en anställd säger upp sig för att sedan ta anställning hos ett bemanningsföretag får han eller hon inte heller hyras ut till sin före detta arbetsplats inom sex månader efter uppsägningen. Det är också strikt förbjudet för bemanningsföretagen att ta ut någon som helst form av avgift från en arbetstagare eller arbetssökande för att förmedla arbete åt dem.

Även om du är utbildad inom din bransch, och har kompetensen för att leda ett projekt, kan en ledarskapsutbildning bidra stort till att göra dig mer attraktiv för bemanningsföretagen. Om du vill arbeta som projektledare är därför Addskills projektledarutbildning att rekommendera innan du börjar söka tjänster hos bemanningsföretagen.

Taggar:
techcompass