Projektledare

Allmänna arvsfonden

När någon dör lämnar den med stor sannolikhet ett arv efter sig, som antingen kan yttra sig i rena kapital eller som andra tillgångar i form av bostäder och liknande. Vanligtvis kommer någon i familjen eller den avlidnes partner att få ärva men i fall där en sådan person inte existerar tillfaller istället arvet Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden har instiftats av staten för att ta hand om dödsbon där det inte finns någon självklar arvinge. Allmänna arvsfonden förvaltar tillgångarna och ser till att de hamnar i rätta händer, till exempel som kulturstöd och bidrag.

Historien om fonden

Allmänna arvsfonden är en gammal organisation, den instiftades redan år 1928 av svenska staten eftersom man hade sett att behovet fanns. Under sina många verksamma år har fonden kommit att växa och idag ger den ekonomiska bidrag till nära 400 projekt per år. Det kan handla om allt från att ge stöd till ungdomar till att främja aktiviteter för funktionshindrade i alla åldrar. Fonden inriktar sig även mot att förvalta kulturarv i form av bland annat byggnader och konst. Att vara projektledare för kulturarv är både attraktivt och viktigt eftersom det betyder att man skyddar en betydande del av Sveriges historia.

Ett stort kapital

Det visar sig att det är många som inte har en självklar arvinge när de går bort, för idag förvaltar den Allmänna arvsfonden många miljoner. Innan sin bortgång kan man även välja att all ens kvarlåtenskap ska tillfalla fonden, vilket kan vara en av anledningarna till att fonden sitter på ett stort kapital. Under år 2012 delade fonden ut hela 477 miljoner kronor till många olika projekt i landet. Istället för att låta arv ingå i den allmänna statsbudgeten har man valt denna metod som på många sätt har gett goda resultat. Flera mindre organisationer får regelbundet stöd av Allmänna arvsfonden.

techcompass