plants on piles of euro coins
Projektledare

Allmänna arvsfonden

När någon dör lämnar den med stor sannolikhet ett arv efter sig, som antingen kan yttra sig i rena kapital eller som andra tillgångar i form av bostäder och liknande. Vanligtvis kommer någon i familjen eller den avlidnes partner att få ärva men i fall där en sådan person inte […]

Woman scratching head looking at concrete wall with light bulb and business sketches. Concept of looking for solution
Projektledare

Hur driver man ett projekt?

Att vara projektledare är ett krävande jobb som kräver en speciell typ av kompetens. Det finns många kurser i projektledning och många modeller som är användbara i sammanhanget. Många större organisationer har projektmodeller som innehåller mallar och instruktioner för hur projekt ska bedrivas i just den organisationen. Ofta delar man […]

Rekrytering av projektledare – att tänka på
Projektledare

Rekrytering av projektledare – att tänka på

Att rekrytera ny personal är alltid en viktig process, eftersom man investerar mycket tid och pengar i en person som antingen kan föra företaget framåt eller bli ett ankare som drar företaget bakåt. Det gäller med andra ord att hitta rätt person till rätt plats, och det är mer sant […]

Skapa ett effektivt team
Okategoriserade

Skapa ett effektivt team

En stor del av rollen som projektledare går ut på att inte bara leda ett redan sammansvetsat team, utan att faktiskt se till att de medarbetare man arbetar med blir ett sammansvetsat och effektivt team. Genom att göra ett grundligt förarbete kommer framtida projekt att gå smidigare och leda till […]

Kommunikation för byggprojektledare
Projektledare

Kommunikation för byggprojektledare

När du leder ett byggprojekt kommunicerar du med många människor, både andra kollegor i branschen och lekmän utanför branschen, vilka vanligtvis är beställarna av projektet. När det är många med i spelet är det lätt att det uppstår missförstånd som kan skapa problem både från beställarens sida och från din […]

Olika projektledningsmetoder

Businesswoman leading a meeting in the boardroom. Sydney, Australia

Projektledning brukar handla om att hushålla med olika typer av resurser så att målsättningar kan uppnås så kostnadseffektivt som möjligt. Det investeras mycket pengar i forskning kring och utveckling av projektledningsmetoder men det råder ingen enighet kring vilka metoder som är bäst. Olika projektledningsstrategier fungerar för olika typer av projekt […]

Läs mer

Bemanningsföretag

Bemanningsföretag

Bemanningsföretagen gjorde sitt intåg på den svenska arbetsmarknaden 1993, efter att fyrpartiregeringen under Carl Bildt legaliserade vinstdrivande arbetsförmedlingar och personaluthyrning, och sedan dess har de blivit en viktig del av vissa branscher, framförallt IT, ekonomi och media. Bemanningsföretagen har en kontroversiell historia. Strax före sekelskiftet 1900 uppstod flera privata arbetsförmedlingar […]

Läs mer

Effektiva projektprocesser

Effektiva projektprocesser

Dina medarbetare är din viktigaste resurs En projektledares uppgift är inte att utföra projektet utan att se till att projektet utförs enligt projektplanen. Se dina medarbetare som just det och inte dina anställda eller underlydande så har du större chans att effektivisera processen. Ett ord som är närbesläktat med projektledare […]

Läs mer

Vad gör en projektledare?

Vad gör en projektledare?

För att ett projekt ska kunna drivas i hamn på ett effektivt och välfungerande sätt krävs det oftast någon som leder det och drar i alla spakar. Denna roll innehas normalt sett av en projektledare. I rollen ingår bland annat att se till så att ingenting glöms bort och att […]

Läs mer

Utbildning till projektledare

Utbildning till projektledare

Det blir allt vanligare att organisationer och företaget bedriver sin verksamhet i projektform. Detta innebär att man arbetar med enskilda uppdrag som måste färdigställas inom en specifik tidsram och oftast också följa en given budget. Den som har det övergripande ansvaret för att projektet blir lyckat är projektledaren. Denna person […]

Läs mer

Tips till dig som är projektledare

Tips till dig som är projektledare

Att vara projektledare är inte alltid så lätt. Man har mycket högt ställda krav på sig och det är ofta väldigt många bollar att hålla i luften. Som projektledare har man det yttersta ansvaret för att ett projekt blir så lyckat som möjligt. Man måste hålla budget, tidsramar och se […]

Läs mer
techcompass